Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Missie en visie

Dominiek Savio missie en visie

Samen Dominiek Savio

Onze missie

Dominiek Savio gelooft in de mogelijkheden van mensen met een beperking.

We engageren ons om samen met kinderen, jongeren, volwassenen en hun context op zoek te gaan naar duurzame perspectieven die hun kwaliteit van leven verhogen.  Dit vertaalt zich in maatwerk op het gebied van leren, wonen, leven, werken en vrije tijd. Onze deskundigheid, verworven vanuit de vraagstelling van mensen met een (neuro-)motorische handicap, bouwen we verder uit en zetten we ook ruimer in.

Dominiek Savio maakt deel uit van Groep Gidts en is actief over de hele provincie West-Vlaanderen.

Onze visie en waarden

We staan open voor alle vragen en gaan in dialoog op zoek hoe we kansen kunnen creëren. Het is de persoon met beperking en/of zijn context die dit traject richting geeft. De gedrevenheid waarmee we op weg gaan is groot. Op een dynamische, creatieve en betrokken manier verkennen we nieuwe perspectieven. We doen dit met respect voor eigenheid, verlangens en grenzen.

Zich in de maatschappij bewegen vraagt durf en veerkracht. We versterken mensen met een beperking, hun context en de maatschappij. We reflecteren kritisch op maatschappelijke evoluties en creëren openheid zodat iedereen kan participeren, met of zonder beperking.

In een lerende samenwerking tussen cliënten, medewerkers en externe organisaties bouwen we verder onze expertise uit. Onze zoektocht naar extra kansen voor mensen drijft ons om nieuwe technologieën of methodieken te ontwikkelen, toe te passen en te delen.

In verbinding maken we het verschil. We stimuleren de vorming van netwerken in functie van afstemming, samenwerking en communicatie. Ons gedifferentieerd en breed aanbod verbindt en biedt mogelijkheden. Zo creëren we steeds opnieuw perspectieven.

Onze Christelijke inspiratie appelleert ons om niet voorbij te gaan aan kwetsbaarheid en open te staan voor elke overtuiging. Wij stimuleren betekenisvolle ontmoetingen. Zij kruiden het leven en geven ons de energie om mee te gaan in elk uniek verhaal.

Onze strategische doelen 2023-2027

Dominiek Savio vertrekt vanuit een duidelijke visie om werk te maken van onze gemeenschappelijke maatschappelijke opdracht. De komende 5 jaar willen we aan de slag in elke cluster vanuit 4 strategische doelen.

 

1. Kinderen, jongeren en volwassenen centraal

Onze werking staat ten dienste van onze cliënten en hun omgeving. We vertrekken vanuit het geloof in de mogelijkheden en talenten van de kinderen, jongeren en volwassenen. We kiezen voor dialoog en verbinding om zo te komen tot efficiënt en effectief maatwerk. We doen dit op een warme, authentieke en kwaliteitsvolle manier. We gaan voluit voor ieders recht op een volwaardige plaats in de maatschappij en maken mee werk van een inclusievere wereld.

 

2. Samen bouwen aan de toekomst

We bouwen samen aan één toekomstgerichte en genetwerkte organisatie die slagkracht, eigenaarschap en goesting ademt. Daarvoor is een sterke interne en externe samenwerking noodzakelijk met duidelijke verantwoordelijkheden voor elke medewerker, elk team en elke cluster.

 

3. Met goesting aan de slag

We hebben oog voor de talenten van medewerkers. We zetten de kwaliteiten en talenten van alle medewerkers efficiënt en duurzaam in vanuit een respectvol en waarderend personeelsbeleid.

 

4. Blijven bouwen aan krachtige expertise

We investeren gericht in specialisatie en multidisciplinaire kennisverdieping binnen ondersteuning, zorg en onderwijs. Innovatie, vernieuwing en maatschappelijke tendensen zijn de richtingaanwijzers in het beantwoorden van zorgvragen en -noden.