Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing.
Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing.

Centrum Consult - Beeldvorming en testing

Beeldvorming en testing

“De zichtbare beperking is lastig, maar hoe ga ik om met die problemen die niemand op het eerste zicht erkent en begrijpt? ”

Een juist beeld van jouw mogelijkheden

Kinderen en jongeren

 • Het aanleren van motorische vaardigheden verloopt moeilijk.
 • Jouw kind heeft meer problemen dan anderen om taken te organiseren en structureren.
 • Jouw kind heeft moeite met schrijven of een slecht handschrift.
 • Jouw kind heeft moeite met balspelen.
 • In de turnles wordt jouw kind niet vaak gekozen om een team te vormen.
 • Jouw kind heeft moeite om te werken met fijn materiaal en is onhandig bij het knutselen.
 • Jouw kind kan zichzelf moeilijk aankleden.
 • Ruimtelijke oriëntatie is moeilijk.
 • De juf zegt dat jouw kind moeilijk kan volgen in de klas.
 • Het CLB vraagt om specifieke motorische testen te laten doen bij jouw kind.
 • Ze vermoeden een onderliggende stoornis.
 • Jouw kind heeft moeite om zich uit te drukken. Spreken lukt niet, is moeilijk of wat het kind vertelt is minder goed verstaanbaar.
 • Jouw kind heeft problemen met de taalontwikkeling. Het heeft moeite met het begrijpen van wat er gezegd wordt, met opdrachten of een verhaal.
 • Jouw kind beschikt over een beperkte woordenschat of heeft moeite met het vinden van woorden, met het formuleren van goede zinnen, met het geordend vertellen van een verhaal, met het voeren van een gesprek.
 • Jouw kind heeft moeite met slikken. Het kwijlt, verslikt zich regelmatig of de maaltijden verlopen niet zo vlot. Ook kauwen van brokjes en het eten van verschillende soorten voedsel kunnen moeilijk zijn. Misschien kokhalst jouw kind bij het eten van iets nieuws of verdraagt het niet dat de tanden gepoetst worden.

Ons team test en observeert je kind. Samen met de info van de ouders en andere begeleiders kunnen wij een beeld schetsen van de mogelijkheden en specifieke problemen. Onze bevindingen bundelen wij in een verslag, dat met jullie wordt doorgenomen. Zo kunnen wij tips geven om jouw kind maximaal te ondersteunen thuis, in de klas of in andere situaties. Ook in het omgaan met deze problemen kunnen wij jouw kind verder ondersteunen.

Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

 • Je vraagt je af of je ooit nog zelfstandig zal kunnen wonen.
 • Je wil weten of je zelf nog kan koken.
 • De mensen uit jouw omgeving weten niet wat ze van jou nog kunnen verwachten.

Volwassenen met (neuro-)motorische beperking

 • Je vraagt je af hoeveel ondersteuning je nodig hebt in jouw dagelijkse leven.
 • Zijn er hulpmiddelen die je hierbij kan gebruiken?

Aan de hand van observaties en testen krijgen wij een juist beeld van jouw mogelijkheden. Op basis daarvan geven wij jou tips. Dit kan via hulpmiddelen of via een aangepaste manier van werken. Als je dat wil, informeren wij ook de mensen uit jouw omgeving.

Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing. Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing Redirecting to https://centrumconsult.be/wat-doen-we/centrum-consult-beeldvorming-en-testing.