Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Naar een meer inclusieve speel- en leeromgeving met SKATE

Dominiek Savio was praktijkpartner in Erasmus+ project SKATE: Skills & Knowledge on Assistive Technology in Early childhood inclusive education.
Het project liep over 3 jaar en werd begin juli 2023 afgesloten.

Er vond een afsluitevent plaats in Geel, op de campus van Thomas More Hogeschool.
Er vond een afsluitevent plaats in Geel, op de campus van Thomas More Hogeschool.

Wat hield SKATE in?

In het project SKATE onderzochten we de mogelijkheden van digitale en innovatieve technologieën om heel jonge kinderen te ondersteunen. We brachten ze ook in kaart. 

Zo hebben sommige kinderen motorische moeilijkheden, waardoor ze niet gemakkelijk kunnen participeren aan een educatieve of speelse activiteit, terwijl ze daar wel cognitief sterk genoeg voor zijn. Wij zochten naar nieuwe oplossingen om hen te helpen. 

Voornamelijk medewerkers van Centrum Consult, ons ondersteuningsteam (nu team Leersteun Type 4) en onze inclusieve kinderopvang 't Stationnetje waren betrokken. Dit alles vanuit het streefdoel om mee te werken aan een meer inclusieve omgeving, een plek waar kinderen met en zonder beperking kunnen samen spelen en leren.

Enkele van de realisaties

Joystick

Groot touchscreen

Aanpassingen aan de muisinstellingen voor makkelijkere bediening

Vertelhulp

Komt er een vervolg?

SKATE was een Europees project met o.a. partners in Cyprus en Italië.
Thomas More Hogeschool was projectcoördinator.
Het slotevent ging door op 3 en 4 juli 2023.

Dominiek Savio kijkt nu hoe we de resultaten van ons onderzoek verder kunnen verankeren in onze werking en zo nog meer kinderen kunnen helpen.

Meer informatie: https://skateerasmus.be/