Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

In Memoriam: E.H. Herman Vandecasteele

Met diepe droefheid melden we het overlijden van Kanunnik, Vicaris E.H. Herman Vandecasteele. 

E.H. Vandecasteele overleed op 27 maart op de leeftijd van 86 jaar. Hij was vanaf 1992 bestuurder in Dominiek Savio, Mariasteen, Jobcentrum West-Vlaanderen en Sociale Werkplaats Molendries. In 2008 kreeg hij eervol ontslag.

We houden dierbare herinneringen over aan deze betrokken en geëngageerde bestuurder die een oprechte bekommernis had voor mensen met een beperking.