Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dominiek Savio laureaat van Prijs Lode Verbeeck voor hippotherapie

In Dominiek Savio werken we al jaren met hippotherapie. De paardenpiste is gelegen op de site Hoeve Ter Kerst in Gits. Een heel aantal van onze cliënten is gebaat bij de therapie met paarden. Zowel voor hun fysieke als hun mentale welzijn.

Vrijdag 24 november 2023 mochten onze collega's een schenking van het Fonds Lode Verbeeck in ontvangst nemen. Het bedrag gaat naar de ontwikkeling van een belevingspad.

Wat is hippotherapie?

Hippotherapie helpt kinderen en volwassenen om te revalideren, rustig te worden of zichzelf en hun omgeving beter te begrijpen.

Paarden beschikken over een speciaal en uitgebreid bewegingsaanbod. De ritmische bewegingen in combinatie met de warmte die het paard afgeeft, ontspannen het lichaam. De reflexremmende zithouding op een paard zorgt o.a. voor een vermindering van spasmen en spanningen.  Evenwicht en rompstabiliteit kunnen verbeteren. Onderrug, heup en bekken worden gemobiliseerd.

Met behulp van hippotherapie probeert men tegemoet te komen aan de specifieke noden van een individu en deze kunnen zeer uiteenlopend zijn. De therapie kan zowel doorgaan op als naast het paard en hierbij staat telkens het contact met het paard centraal.

 

Dominiek Savio laureaat Prijs voor hippotherapie

Jaarlijks verleent het Fonds Lode Verbeeck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steun aan meerdere projecten van hippotherapie door de toekenning van zijn Prijs, waaraan per laureaat 5.000 euro tot 10.000 euro gekoppeld is. Op 24 november kregen vier laureaten, waaronder Dominiek Savio, hun Prijs overhandigd tijdens een plechtige prijsuitreiking die gepaard ging met een rondleiding bij de hippotherapiewerking van vzw Unie-k in Loppem.

 

Uitwerking van een belevingspad

Dominiek Savio wil het bestaande hippotherapeutisch aanbod uitbreiden met een pad, bestaande uit 4 haltes, waarbij zowel psychomotorische als sensomotorische uitdagingen worden aangeboden. Het gaat om een therapeutisch project op lange termijn met een blijvend karakter, dat in de toekomst nog wordt uitgebreid naar andere doelgroepen. Er wordt in het project gebruik gemaakt van een reeds ontworpen therapeutisch deken. De middelen van het Fonds Lode Verbeeck gaan naar de aankoop, ontwikkeling en installatie van de constructie en de materialen bij de 4 haltes.

 

Fonds Lode Verbeeck

De familie Verbeeck richtte het Fonds op om de herinnering levendig te houden aan hun zoon Lode, die erg sociaal was en veel van paarden hield, maar op jonge leeftijd overleed. Het Fonds steunde sinds de oprichting in 2004 al een paar tientallen projecten van hippotherapie, in alle Vlaamse provincies.

Dit jaar ontvangen ook instellingen uit Sleidinge, Heverlee en Jette een Prijs Lode Verbeeck. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de Koning Boudewijnstichting.