Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dominiek Savio in beweging

Voor de derde maal op rij werkten alle clusters samen aan een mooi jaarverslag in de vorm van een tijdschrift. Met als rode draad 'Dominiek Savio in beweging' ontdek je kleine en grote gebeurtenissen uit het jaar 2023. 

Lees hier ons jaarverslag

VOORWOORD

Beste lezers,

Met grote vreugde en dankbaarheid presenteren wij jullie het jaarverslag 2023 van Dominiek Savio. Dit jaar staat het jaarverslag in het teken van bewegen – beweging naar groei, verbetering en vernieuwing. We zijn trots op de stappen die we hebben gezet en de impact die we creëerden in 2023.

2023 begon met de verhuis van de bewoners van de Lysterbesse naar hun nieuwe stek. 
18 bewoners kregen een nieuwe thuis op de site naast Hoeve ter Kerst. 18 prachtige studio’s met een bosrijk of landelijk uitzicht zijn nu deel van onze organisatie.

Een van de meest opmerkelijke gebeurtenissen was onze intrek in de nieuwe gebouwen, De Tandem en De Vijf, voor respectievelijk de basisschool en de MFC’s kinderen en jongeren. Deze mijlpaal markeert een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis en opent de deuren naar diverse mogelijkheden. We zijn verheugd om te zien hoe deze nieuwe ruimtes ons in staat stellen om onze missie nog effectiever uit te voeren en onze kinderen en jongeren gepast te ondersteunen. 

Daarnaast is er ook een nieuwe vestigingsplaats geopend voor de basisschool in Brugge, waardoor we nog meer kinderen de kans kunnen geven om te leren, te groeien en te bloeien. Deze uitbreiding getuigt van onze toewijding aan het bieden van kwalitatief onderwijs en zorg aan alle kinderen, ongeacht hun achtergrond.

In 2023 startten we ook met een specifiek leersteuncentrum. Niettegenstaande dit veel voeten in de aarde had, is die opstart vlekkeloos verlopen. We ondersteunen heel wat leerlingen over heel West-Vlaanderen in zowel basis- als secundair onderwijs.

Terugkijkend op de dag van de zorg, kunnen we met trots zeggen dat onze inzet en toewijding applaus verdient. Het is hartverwarmend om te zien hoe onze medewerkers zich dag in dag uit inzetten voor het welzijn van anderen en hoe zij het verschil maken in het leven van onze 
bewoners, cliënten en leerlingen.

Samen maken we het verschil – dat is het motto dat ons verenigt en inspireert. Door onze krachten te bundelen en onze passies te delen, zijn we in staat om positieve verandering teweeg te brengen en een betere toekomst te creëren voor allen die we ondersteunen.

Dit jaarverslag is een weerspiegeling van onze voortdurende beweging naar inclusiever, veerkrachtiger samen-leven en samen-leren. We hopen dat jullie geïnspireerd zullen zijn door onze verhalen en samen met ons blijven streven naar een wereld waarin beweging synoniem staat voor groei, verbetering en vernieuwing.

Met hartelijke groet,

Kaat Delrue, Philip Vanneste en Patricia Adriaens
 

Lees hier ons jaarverslag