Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Basisonderwijs Dominiek Savio opent vestiging in Brugge

Vanaf 1 september start onze basisschool met een extra vestigingsplaats in Brugge. We gebruiken hiervoor de lokalen van Wonderwijs. Leerkrachten en onderwijstherapeuten van Dominiek Savio zullen er kinderen ondersteunen vanuit hun expertise Type 4.

Basisonderwijs Dominiek Savio opent vestiging in Brugge
Basisonderwijs Dominiek Savio opent vestiging in Brugge

Vanaf 1 september 2023 start Basisonderwijs Dominiek Savio met een vestigingsplaats lager onderwijs in Brugge. De lokalen bevinden zich in Wonderwijs, een reeds bestaande school voor buitengewoon onderwijs met een attest Type basisaanbod.*
 
Met de nieuwe vestiging opent Dominiek Savio deuren voor leerlingen die té ver van onze hoofdsite in Gits wonen. De leerlingen zullen op de nieuwe campus les krijgen van leerkrachten vanuit Dominiek Savio met een expertise Type 4. Daarnaast zullen er ook therapeuten van onderwijs de leerkrachten ondersteunen om een aangepast onderwijsaanbod op maat te maken voor alle leerlingen.

Het ziet er voorlopig naar uit dat in deze campus volgend schooljaar geen ondersteuning zal zijn vanuit het Multifunctioneel Centrum Kinderen van Dominiek Savio.
Dit betekent dat kinderen geen individuele therapie zullen krijgen tijdens de schooluren en ook niet in leefgroepen worden opgevangen.
Het is voorlopig ook niet de doelstelling om in de toekomst een volledig gelijkwaardig aanbod aan te bieden zoals in Gits, maar er wordt wel onderzocht wat het MFC later kan betekenen.

De vestiging richt zich dus in de eerste plaats op kinderen met een eerder beperkte ondersteuningsnood. Ouders zullen individuele therapie zelf moeten organiseren buiten de schooluren. 
Kinderen kunnen wel met de bus naar school. Het vervoer zal gemeenschappelijk met andere scholen buitengewoon onderwijs uit die regio georganiseerd worden.

Interesse of meer weten?

Contacteer Basisonderwijs Dominiek Savio

 

*Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Dit type vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8.